E-handeln på denna hemsida drivs genom Möbelhaus & Öhmans AB (org.nr 556998-8370).

Ångerrätt
För privatpersoner tillämpar Möbelhaus & Öhmans AB distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Om produkten ej är i originalskick debiteras kunden för värdeminskningen, detta gäller även för emballaget. Bilder på varan och emballagets skick är obligatoriskt vid åberopande av ångerrätt, efter granskning av reklamationen tar Möbelhaus & Öhmans AB ett preliminär beslut gällande värdeminskning.
Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Möbelhaus & Öhmans AB uppmärksammar härmed kunden att enligt distans- och hemförsäljningslagens 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål.
Ångerrätt under 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är ni osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt ber vi er kontakta oss på 08-551 572 80 eller via info@mobelhaus.se
När kunden godkänner våra köpvillkor vid beställning, samtycker kunden till att Möbelhaus & Öhmans AB påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.
 
Ingen vara får returneras innan Möbelhaus & Öhmans AB har kontaktats och överenskommelse träffats om hur varan skall returneras. 
 
Undersökningsplikt och transportskador.
Ni som kund ansvarar för att det finns någon som tar emot och kvitterar varorna när leveransen utföres.
 
Kunden ansvarar för att syna emballaget, notera eventuell emballageskada, räkna antal kolli samt se till att notering görs på fraktsedel/handscanner när chauffören är på plats. Detta för att kunna bli ersatt för eventuell skada på din produkt. Anmälan om transportskada ska ske inom 3 dagar till Möbelhaus & Öhmans AB, då vi måste anmäla skadan till vårt fraktbolag. I anmälan till oss bifogas bilder på emballaget samt skadan på varan innan montering. Spara emballaget vid ett reklamationsärende.
 
Saknas originalförpackning eller är varan skadad kommer prisavdrag att göras. Returavgifter kommer att uttagas med 790 kr.
Anmälan görs via mail: info@mobelhaus.se